FrontierDAO ra mắt cộng đồng, truyền cảm hứng cho hàng triệu người trẻ tiếp cận với Web3
FrontierDAO ra mắt cộng đồng, truyền cảm hứng cho hàng triệu người trẻ tiếp cận với Web3
FrontierDAO trao gửi tầm nhìn vào tương lai của Web3 và những ảnh hưởng tích cực của nó với thế giới. Đó là động lực để FrontierDAO ra đời, nâng đỡ cho những thế hệ Web3 builder tiếp bước trong tương lai.
7 min read